Revízie tlakových a plynových zariadení - Revízie Humenné

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vykonávame tieto činnosti:

1. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových na výkon stavebných a prvých tlakových skúšok a na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v rozsahu:

Technické zariadenia tlakové skupina A

 • a3 kotly parné a kvapalinové, III. trieda

 • a4 kotly parné a kvapalinové, IV. trieda

 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 • e potrubné vedenie na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak nad 1 MPa, DN nad 25


Technické zariadenia tlakové skupina B

 • a kotly parné a kvapalinové, V. trieda

 • b1 tlakové nádoby stabilné, neobsahujú nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 • b2 tlakové nádoby stabilné, obsahujä nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

 • e1 potrubné vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny, tlak do 1 MPa a DN nad 200

 • e2 potrubné vedenia s pracovnou látkou vodná para

 • f1 bezpečnostné príslušenstvo, chrániace pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku

 • f2 bezpečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty

 • f3 bezpečnostné príslušenstvo na sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny

 • f4 bezpečnostné príslušenstvo určené na automatickú prevádzku


2. Činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v rozsahu:

Technické zariadenia plynové skupina A na:

 • f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa

 • h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW


Technické zariadenia plynové skupina B na:

 • f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa

 • g rozvod plynu s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu

 • h spotrebu plynu spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW

Médium: zemný plyn

3. Zabezpečenie školení a preverení odbornej spôsobilosti obsluhy vyhradených technických zariadení uvedených v rozsahu 1,2.

:: Kontakt ::

Ing. Peter Hudák
- REVITECH


0917 114 878
hudak.he@gmail.com

IČO: 47 671 700
DIČ: 1042421787

Office:
Třebíčska 1833/1
066 01 Humenné
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky